Jaké jsou možnosti oddlužení?

25. červen 2015

Obsahem insolvenčního zákona je, mimo jiné, řešení v oblasti neschopnosti splácení dluhů. Nabízí možnosti, jak pro fyzické osoby, bývalé živnostníky, ale také pro podnikatele. Nabízí se tak určité možnosti, jak se zadlužení zbavit. Jaké jsou možnosti a za jakých podmínek, se dočtete v následujícím článku.

Jaké jsou možnosti oddlužení?Jaké jsou možnosti oddlužení?

Co je to oddlužení?

Insolvenční zákon umožňuje dlužníkům nepodnikatelům, v některých případech a po splnění určitých podmínek i podnikatelům, vyřešit svůj úpadek v podobě neschopnosti splácet své dluhy formou oddlužení, neboli vyhlásit osobní bankrot. Tato forma oddlužení může zachránit dlužníky před úplným úpadkem, jeho začlenění do společnosti a jeho závislosti na sociálních dávkách.

Kdo může požádat o oddlužení

Oddlužení fyzické osoby je řešením pro dlužníky, kteří se dostali do dluhové pasti, kde dluhy vznikly jinou než podnikatelskou cestou, zejména se jedná o dluhy z domácnosti. Dlužník musí dlužit více věřitelům a musí být schopen během 5 let splatit minimálně 30 % z dlužené částky, osoba musí mít čistý trestní rejstřík a být starší 18 let.

Jak probíhá oddlužení

Proces insolvence fyzické osoby probíhá v několika fázích, kde nejdůležitější je schválení návrhu soudem. Tedy splnit všechny výše zmíněné požadavky a žádat o oddlužení z pravdivých a oprávněných důvodů. Dále je důležité, aby s oddlužením souhlasili i všichni věřitelé dlužníka. Postup je následující:

 • podání návrhu o povolení oddlužení
 • soudní řízení
 • vybrání vhodné metody oddlužení
 • oddlužení vybranou metodou
 • oddlužení

Možnosti oddlužení

Insolvenční zákon udává dvě možnosti, jak se prostřednictvím soudu a věřitelů zbavit svých závazků a získat tak možnost se opět postavit na vlastní nohy. Při podání návrhu dlužník předkládá i pro něj výhodnou metodu, ale závisí čistě na věřitelích a soudu, jakou metodu zvolí.

 • oddlužením zpeněžením majetkové podstaty
 • oddlužením plněním splátkového kalendáře

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Zpeněžení majetkové podstaty v sobě zahrnuje veškerý aktuální majetek dlužníka. Netýká se to majetku, který dlužník nabude v budoucnosti, ani majetku, který dlužník nabyl během insolvenčního řízení, kdy nastaly účinky schválení oddlužení. Při zpeněžování se probíhá podobně, jako u zpeněžení majetkové podstaty při konkursu.

U této metody musí soud:

 • uvést informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem, rozhodne o jeho dosavadní odměně a náhradě hotových výdajů
 • označí majetek, který náleží do majetkové podstaty
 • označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s oddlužením a hodnotou, která bude nižší než 30 % jejich pohledávky
 • uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se dlužník s věřiteli dohodl

Oddlužení plněním splátkového kalendáře

Tato metoda je píše do budoucna. Pohledávky věřitelů se tak uspokojují z výtěžku platu a jiných peněžitých příspěvků, po dobu 5 let plní dlužník pohledávky nezajištěných věřitelů podle daného poměru. Dlužník je povinen měsíčně, tedy po dobu 5 let, splácet nezajištěným věřitelům z části svých příjmů pravidelně odvádět splátky.

Dlužník během splácení musí:

 • mít přiměřenou výdělečnou činnost, nesmí odmítat nalezení příjmů a musí o něj usilovat
 • veškeré hodnoty získané nad rámec příjmů se musí přiznat a budou použity na nad rámec splácení
 • oznamovat veškeré změny adresy nebo zaměstnání
 • vždy k 15. září a 15. březnu podat přehled svých příjmů za uplynulých 6 měsíců
 • neposkytovat žádnému z věřitelů určité výhody
 • nepřijímat nové závazky, které by nemohl splatit

-zle-

Sdílet na Facebooku Linkuj.cz!
Reklama

[Nahoru ↑]

Čtěte také...

Jaké jsou možnosti oddlužení?

Jaké jsou možnosti oddlužení?

Obsahem insolvenčního zákona je, mimo jiné, řešení v oblasti neschopnosti splácení dluhů. Nabízí možnosti, jak pro fyzické osoby, bývalé živnostníky, ale také pro podnikatele. Nabízí se tak určité možnosti, jak se zadlužení zbavit. Jaké jsou možnosti a za jakých podmínek, se dočtete v následujícím č…

Možnosti založení společnosti

Možnosti založení společnosti

Chcete-li podnikat prostřednictvím firmy, máte v zásadě 2 možnosti, jak provést založení společnosti. První variantou je udělat to svépomocí. Druhá varianta představuje nechat založení společnosti na externí firmě.


Řekové řekli NE a jsou jednou nohou z eurozóny

Řekové řekli NE a jsou jednou nohou z eurozóny

Řekové slaví své NE, zbytek Evropy ale již takový optimismus nesdílí. Vědí vůbec Řekové, co je čeká? A kdo jim to řekne? To jsou otázky, které si pokládá nejeden ekonom. Podívejme se na situaci v Řecku i na kurz eura. Řecko si odhlasovalo popravu

Trading: Jaké zhodnocení očekávat?

Trading: Jaké zhodnocení očekávat?

Trading je business, jehož hlavním cílem je generovat zisk. Ovšem jak velké zisky lze očekávat při dodržení základních pravidel money managementu? Je pro vás trading zajímavý i z dlouhodobého hlediska?